Sempozyum Kuralları

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME

 

Sempozyum konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 300-800 kelimelik bildiri özetlerinin 12.04.2021 tarihine kadar depremhukuku@medipol.edu.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel kriterlere uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Sempozyum Bilim Kurulu’nca kör hakemlik usulüyle değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri önerileri, 20.04.2021 tarihinde ilgililere duyurulacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ/TAM METNİ YAZIM KURALLARI

 

 1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum, ORCİD numarası ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2. Bildiri tam metninde ayrıca başlık ve yazar adından sonra 300-800 kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 3. Özetin ardından Türkçe ve İngilizce 3 ile 5 arasında anahtar kelime ve kaynakça eklenmelidir.
 4. Metinlerin yazı tipi Times New Roman ve puntosu 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların puntosu ise 10’dur.
 5. Çalışma Microsoft Word formatında olmalı ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalıdır. Sayfanın alt, üst, sağ ve solundan 2,5 cm; alt bilgi ve üst bilgide ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 6. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 7. Metin altında kaynak gösterilecek ise (dipnot); yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları sıralı biçimde verilmelidir.
 8. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 9. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri görseller gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metnin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki görsellerin ayrıca dijital kopyası oluşturularak gönderilmelidir.
 10. Sempozyumda gerçekleştirilecek sunumlar, 20 dakikayı aşmayacak şekilde düzenlenmeli ve tercihen ilgili görsel materyallerle desteklenmelidir.
 11. Sempozyuma gönderilecek bildirilerin başka bir akademik etkinlikte yayımlanmamış ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmamış özgün çalışma olması gerekmektedir.

 

Sempozyumda gerçekleştirilen sunumlar sesli ve görüntülü olarak kaydedilecek ve Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından uygun görülen yerlerde yayımlanabilecektir.

 

BİLDİRİLERİN YAYINI

 

Sempozyumda sunulan tüm bildiri özetleri, ISBN’li bir e-kitap formatında yayımlanacaktır. Bildiri özeti gönderen tebliğ sahiplerinin bildiri özetlerinin kabulü halinde bildirilerinin yayımlanmasına onay verdikleri kabul edilir. Ayrıca sempozyumda sunulan bildirilerin tam metni, Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır. Bildiri kitapçığı ve tam metin yayını için yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir.