Önemli Tarihler

Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku

(Bildiri Çağrısı)

24-25 Mayıs 2021

 

Depremin, ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik alanlarda ortaya çıkardığı değişikliklerin; ulusal ve uluslararası hukuka yansımaları ve var olan uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan sempozyuma hukukun her alanından ve disiplinler  arası konularda başvuru yapılabilir.

Sempozyum online gerçekleştirilecektir. Bildiriler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir ve sunulabilir. Bildirilerin sözlü sunumunda simultane çeviri yapılacaktır.

 

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2021
Sonuçların açıklanması: 20 Nisan 2021
Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi: 14 Haziran 2021
Sempozyum tarihi: 24-25 Mayıs 2021

 

Detaylı bilgi için:

depremhukuku@medipol.edu.tr

Başvuru için:

depremhukuku@medipol.edu.tr