Gün

Saat

Dakika

Saniye

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku (Deprem Öncesi Yükümlülükler – Deprem Sonrası Haklar)
Uluslararası Sempozyumu
Sempozyum Tarihi: 24-25 Mayıs 2021

Bildiri Çağrısı

Bildiri Çağrısı

Depremin, ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik alanlarda ortaya çıkardığı değişikliklerin; ulusal ve uluslararası hukuka yansımaları ve var olan uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan sempozyuma hukukun her alanından ve disiplinler arası konularda başvuru yapılabilir.

Sempozyum online gerçekleştirilecektir. Bildiriler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir ve sunulabilir. Bildirilerin sözlü sunumunda simultane çeviri yapılacaktır.

Sempozyum Programı

10:00 – 10:30- AÇILIŞ KONUŞMALARI

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Ömer CERAN
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ

1. OTURUM
İdare Hukuku Bakımından Deprem Hukuku
10.30-12.00

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Turan YILDIRIM

10:30 Türk Hukukunda İdarenin Deprem Dolayısıyla Sorumluluğu
Prof. Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
(İstanbul Medipol Üniversitesi)

10:50 Yapı Kayıt Belgesinin İdarenin Deprem Dolayısıyla Sorumluluğuna Etkisi
Dr. Öğr. Üye. Sinan SEÇKİN
(İstanbul Medipol Üniversitesi)

11:10 Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Vergi ve Harç İstisnasının Çevre Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Gülşen GEDİK
(Bursa Uludağ Üniversitesi)

SORU CEVAP: 11:30- 12.00

2. OTURUM
Temel Haklar Bakımından Deprem Hukuku
12:00-13.50

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nihat BULUT

12:00 Bina Çökmelerinden Doğan Zararların Ceza Hukuku ve AİHM Kararları Kapsamında İncelenmesi
Av. Filiz SARAÇ
(Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

12:20 Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararları Işığında Yaşam Hakkı ve Deprem
Dr. Öğr. Üye. Adem Ersin BAYRA
(İstanbul Medipol Üniversitesi)

12:40 Uluslararası Hukukta Mücbir Sebep Sonrası İş Birliği ve Sorumluluk: Haiti Depremi Örneği
Dr. Öğr. Üye. Ali Osman KARAOĞLU
(Yalova Üniversitesi)

13:00 Osmanlı Mahkeme Kayıtları Işığında 1766 İstanbul Depremi’nin Sonrası
Ar. Gör. Ali Ekber ÇINAR
(Galatasaray Üniversitesi)

SORU CEVAP: 13:20- 13:50

3. OTURUM
Ceza Hukuku Bakımından Deprem Hukuku
13.50-15.40

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

13:50 Afet Ceza Hukukunun Sınırlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler
Dr. Öğr. Üye. Ezgi CANKURT
(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

14:10 Deprem Sebebiyle Meydana Gelen Ölümlerde Ceza Sorumluluğunun Yargıtay Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üye. Selman DURSUN/ Dr. Öğr. Üye. Muhammed DEMİREL
(İstanbul Üniversitesi)

14:30 Yapı Denetim Görevlilerinin Depremde Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmalardan Kaynaklı Cezai Sorumluluğu
Dr. Öğr. Üye. Mahmut KAPLAN
(Akdeniz Üniversitesi)

14:50 İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Açısından Deprem Öncesi Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üye. Hakan GÜNDÜZ
(Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

SORU CEVAP: 15.10- 15:40

4. OTURUM
Tazminat Hukuku Bakımından Deprem Hukuku
15:40-17:00

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE

15:40 Deprem Öncesi Tacirin Yükümlülükleri Üzerine Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üye. Harun ERYİĞİT
(İstanbul Medipol Üniversitesi)

16:00 Zorunlu Deprem Sigortasında Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun Sözleşme Öncesi Hasar Tespiti Yapma Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üye. Gülşah YILMAZ
(Uluslararası Final Üniversitesi)

16:20 Kentsel Dönüşüm Sürecinde Riskli Yapı Tespitine Yönelik Yargısal Hakların Kötüye Kullanılmasından Doğan Tazminat Sorumluluğu
Dr. Öğr. Üye. Pınar ÇİFTÇİ
(Dokuz Eylül Üniversitesi)

SORU-CEVAP: 16:40-17:00

1. OTURUM
Karşılaştırmalı Hukukta Deprem Hukuku
10.00-13.30

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Feridun YENİSEY

10:00 Seismic Regulations and Insurance System in Japan
Prof. Koichi KUSUNOKI
(The University of Tokyo)

10:30 Compliance of the National Platform of the Republic of Macedonia with the New Sendai Framework
Teaching Assistant MSc. Nadica Angova KOLEVSKA
(International Balkan University)

10:50 Earthquakes in Europe – Comparative Overview of the National and International Legislation
Asst. Prof. Dr. Vesna TRAJANOVSKA
(International Balkan University)

11:10 Legal Framework and Responsible Institutions for Dealing with Crisis in North Macedonia
Asst. Prof. Dr. Natalija SHIKOVA
(International Balkan University)

11:30 Comparative View of the Legal Arrangements of the Construction Contracts
Asst. Prof. Dr. Nikola DACEV
(International Balkan University)

11:50 Fasıl 154 KKTC Ceza Hukuku Kapsamında Deprem Sonrası Meydana Gelebilecek Sonuçlar Bakımından Maddi Unsur Değerlendirmesi
Dr. Öğr. Üye. Pervin AKSOY İPEKÇİOĞLU
(Eastern Mediterranean University)

12:10 KKTC Ceza Hukukunda Deprem Sonrası Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar Bakımından Kusurluluk
Dr. Öğr. Üye. Nurcan GÜNDÜZ
(Eastern Mediterranean University)

SORU CEVAP: 12:30- 13:30

2. OTURUM
Sorumluluk Hukuku Bakımından Deprem Hukuku
13:30-15.20

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

13:30 Deprem Zararlarında Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu
Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
(Akdeniz Üniversitesi)

13:50 Deprem Sebebiyle Zarar Gören Binanın Konut Kredisi Yoluyla Alınması Halinde Sorumluluğun Belirlenmesi
Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ
(Akdeniz Üniversitesi)

14:10 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında Depremin Mücbir Sebep Kabul Edilmesinin Sonuçları
Dr. Öğr. Üye. Ahmet KALENDER
(Atatürk Üniversitesi)

14:30 Deprem Nedeniyle Meydana Gelen Nükleer Kazalardan Doğan Hukuki Sorumluluk Dr. Öğr. Üye. Agah Kürşat KARAUZ
(Akdeniz Üniversitesi)

SORU CEVAP: 14:50- 15:20

3.OTURUM
Karşılaştırmalı Hukukta Deprem Hukuku
15:20-17:10

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Feridun YENİSEY

15:20 Preserving Historic Resources in Disaster-Prone Cities
Assoc. Prof. Ryan ROWBERRY
(Georgia State University)

15:40 Gecekondu and Shoddy Design Construction Defy the Best Engineering
Prof. Denis BINDER
(Chapman University)

16:00 Japan’s Enhanced Laws to Mitigate Damages from Next Large Earthquake
Atty. Sayuri UMEDA
(Washington, District of Columbia Attorney)

16:20 Well-Rehearsed Greek Drama: Earthquakes And Their Legal Aspects
Adj. Instr. Natalie CHARALAMPIDOU
(Democtiritus University of Thrace)

16:40 Long-Term Community Recovery: Law’s Role in Tragedy and Triumph
Assoc. Prof. John Travis Marshall (Georgia State University)

SORU CEVAP: 17:00-17:30

Afişler

Afişler